rævegrav i østlige højside
.
oversigt, set fra SV
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282426
Sted- og lokalitetsnummer
030405-293
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,25 x 30 m. Toppen affladet og med en stor ca. 0.75 m dyb tilgroet forsænkning, der fortsætter ned ad det meste af østre side, også her tilgroet. I vestenden et større til- groet ca. 0,5 m dybt hul. Højfoden iøvrigt afgravet hele ve- jen rundt og står med tilgroede skrænter på indtil 1,80 m. Af randsten ses 4 mod NV. Græs og lyngklædt med lidt fyr og bu- ske. I ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid6)- ret anselig, store Randstene. Kartoffelkjælder har været anlagt mod S.Ø. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,25 x 30 m. Toppen affladet og med en stor ca. 0,75 m. dyb tilgroet Forsænkning, der fortsætter nedad det meste af østre Side, ogsaa her tilgroet. I Vestenden et større tilgroet ca. 0,50 m dybt Hul. Højfoden iøvrigt afgravet hele Vejen rundt og staar med tilgroede Skrænter paa indtil 1,80 m. Af Randsten ses 4 mod NV. Græs-Lyngklædt med lidt Fyr og Buske. I Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 3,2 x 25 m. 5 randsten ses mod nordvest, muligvis en mod nordøst. Gammel flad afgravning i jorden og mod sydøst, I øvrigt står højen med stejle, delvis nøgne sider (gamle skader). Højen skal være udgravet af en kunstmaler fra København i den første del af dette århundrede. På vestsiden af højen ligger brædder o.lign. fra en sammenfalden hule. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links