oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra SØ
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282429
Sted- og lokalitetsnummer
030405-288
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 3,20 x 20 m. Heri dyssekammer af 5 stenblokke og 1 tær- skelsten mod SØ. Fra samme side udgår en gang af høje svære sten, 2 i hver side og 1 tærskelsten. Hverken kammer eller gang har dæksten. Kamret udgravet før 1910. Kamrets størrel- se ca. 1,80 x 1,60, dybde 1,50 m. En del afgravet. NMI: Høj, 3,20 x 20 m., heri et sekskantet dyssekammer sat af 5 væl- dige stenblokke og en tærskelsten mod SØ. Fra samme side udgår en gang sat af høje svære sten, 2 i hver side; ,mellem de 2 y- derste en lav tærskelsten, nu væltet. Hverken over kammer eller gang er der dæksten. Kammeret udgravet før 1910. Kammerets stør- relse ca. 1,80 (SØ-NV) x 1,60 m., dets dybde 1,5 m. Gangens længde godt 2 m., dens bredde ca. 0,60 m., dens højde 1,10 m. Mod NV er højen stærkt afgravet og står med delvis utilgroet skrænt, hvori ses en del koltninger. Opad denne side er dynget en større mængde marksten. Vestsiden en del afgravet og står med indtil et par meter delvis tilgroet skrænt. I højsiden mod SV og S og SØ ses en del randsten, særlig smuk i syd, hvor de er stab- let i 2 lag. Højen, der kun ligger få meter fra landevejen bør restaureres, da dyssekammeret er et anseeligt mindesmærke. I løbet af et års tid lovede ejeren at fjerne stenbunkerne.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1) Tæt ved Hovedlandevejen, en anselig, stenomsat Gravhøj. Stenkredsen er dobbelt: to Rækker ovenpaa hinanden, maaske er der en enkelt udenom denne. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1916
Anden transaktion om genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOdsherreds Museum afgav i 1916 en sten med skåltegn omgivet af en kredsformet figur til Nationalmuseet imod til gengæld at få en kopi af samme sten. Helleristningsstenen er fundet på en bakke, "Ræberne", i Øster Højby, men det præcise fundsted kendes ikke.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,20 x 20 m., heri et sexkantet Dyssekammer sat af 5 vældige Stenblokke og en Tærskelsten mod SØ. Fra samme Side udgaar en Gang sat af høje svære Sten, 2 i hver Side, mellem de 2 yderste en lav Tærskelsten, nu væltet. Hverken over Kammer eller Gang er der Dæksten. Kammeret udgravet før 1910. Kammerets Størrelse ca. 1,80 (SØ-NV) x 1,60 m., dets Dybde 1,5 m. Gangens Længde godt 2 m., dens Bredde ca. 0,60 m., dens Højde 1,10 m. Mod NV er Højen stærkt afgravet og staar med delvis utilgroet Skrænt, hvori ses en Del Koltringer. Opad denne Side er dynget en større Mængde Marksten. Vestsiden en Del afgravet og staar med indtil et Par Meter delvis tilgroet Skrænt. I Højsiden mod SV og S og SØ ses en Del Randsten, særlig smukt i Syd, hvor de er stablet i 2 Lag. Højen, der kun ligger faa Meter fra Landevejen bør restaureres, da Dyssekammeret er et anseligt Mindesmærke. I løbet af et Aars Tid lovede Ejeren af fjerne Stenbunkerne.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med dyssekammer. 3,2 x 20 m. Nogle randsten ses mod øst. Stejle sider. Udgravet dyssekammer af 5 sidesten, Ca. 1,8 x 1,6 m. 1,5 m. dybt. Mod sydøst en tærskelsten. Herfra udgår en gang af 2 sidesten i hver side, samt en tærskelsten. Vildkirsebær og andet i kammeret. Ligger tæt ved vej, kan blive seværdig ved pleje og adgang. Stærkt overgroet, dimensioner overtaget fra fredningsbeskrivelsen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links