Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221855
Sted- og lokalitetsnummer
140205-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

2014: Mangler fredningsbeskrivelse. *******************************

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod Vest sees 10 temmelig store Krandssteen, og det seer ud til, at Krandsstenene mod Nord og Øst ere bortførte. Det formodes, at nogle endnu sidde inde i Fylden mod Syd. a [på tegning] er et gammelt Brud, b [på tegning] ligesaa, men at de ikke have naaet Højens inderste Kjærne, sees i Brudet c [på tegning], som begynder med en 5' bred og 8' dyb Gang fra Nord indtil Højens Midte, hvor Brudet er 12x12' og 8' dybt. I Brudet sees Koltringsteen. Om Jensen ved dette Arbejde har fundet noget, vides ikke, i et hvert Tilfælde har han gjort sig stor Ulejlighed med at ødelægge denne stolte Høj. Den er bygt af Muld, der ligger i Lag med Undergrundsjord. Bevoksning: 1987: Løvtræer
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnselig ikke-fredet høj (se notat om sammenblanding af høje i nærværende gruppe på separat berejserskema af d.d. v/JGB) beliggende ca. 25 m. NØ for den som nr. 43 afsatte høj. Indgår i højgruppe med nr. 2218:41-44. Højgruppen ville ved frilægning vinde stærkt i landskabelig virkning og seværdighed. Højen ligger på en lille bakkeryg og går med sine sider delvis i ét med bakkens, således at højden varierer mellem 3,5 og 5 m. Fredningstekstens beskrivelse (men ikke afsætningen på mb.) passer på denne høj. Senere tilføjelse: Sænkning i højtop. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gammel flad sænkning i toppen. Bevokset med løvtræer - sparsomt græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links