Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221856
Sted- og lokalitetsnummer
140205-21
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skelet, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue, "Anne Helles Høj". 1-1,5 x 11-12 m. Delvis udgravet/undersøgt i oktober 1886, men anlægget er intakt, og kun den øverste del af stenene rager op over jordsmonnet. Ved pløjningen er omkredsen blevet noget firkantet. I vildgræs. I sydøstsiden en stor ask og en stor ær. Den sidste står i indgangen, som vender mod sydøst.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den flade Mark nordøst for Hoed Kirke stod for en Deel Aar tilbage en Høj, i hvis Top saaes nogle store Steen, der bleve sprængte og paa et Par Stykker nær, som nu sees ved a.a [på tegning], ere bortførte. Der sees 10 Bærestene, der alle hælde indad, og hvis Mellemrum have været omhyggeligt udfyldte med flade Steen og Flækker. Gangen er 11' lang og vender mod Øst. Inde ved Kammeret er den 1'10" br og ude ved Indgangen er den 1'6". Gangstenene ere ogsaa højere ind mod Kammeret. Bærestenenes Højde er fra 4-5', og de mellemste Bærestene ere de højeste. Nu er hele Fylden og alle de andre Stene borte, og kun selve Kammerets Gang og Bærestene staa tilbage paa Pladsen. Fyldens Højde og Form kan ikke bestemt opgives, da den ikke blev maalt, før den bortførtes. Ildskjør Flint sees i Mængde. Jensen har ryddet Kammeret og Gangen. Her fandtes en sleben og en tilhugget Kile samt en Landsespids m. M. nedlagt ved to Skeletter. Der fandtes Skaar af 2 Kar, og for uden de to Skeletter fandtes spredte enkelte Menneskebeen. [[A 8173-76.]] [[1946: Ødelagt.]]
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSb. 14.02.05-21. NM A 8173-76. En Jættestue paa Hoed Mark. Sb. 14.02.05-21. Undersøgt i 1886 af Lieutenant J. Jensen. Herfra NM A 8173-76. Udgravningsberetning af okt. 1886 samt -dokumentation (plantegninger) og genstande fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01.
1886
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM A 8173-76.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt.
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue,"Anne Helles Høj". 1-1,5 x 11-12 m. Delvis udgravet/ undersøgt i oktober 1886, men anlægget er intakt, og kun den øverste del af stenene rager op over jordsmonnet. Ved pløjningen er omkredsen blevet noget firkantet. I vildgræs. I sydøstsiden en stor ask og en stor ær. Den sidste står i indgangen, som vender mod sydøst.
1991
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med store løvtræer. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links