2
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221616
Sted- og lokalitetsnummer
141109-85
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1888, købt. Høj, 1,5 x 22 m; ret medtaget af kreaturerne, ellers urørt; bevokset med træer.

Undersøgelseshistorie

1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Hog Gd, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Den er smukt lyngklædt og har en god Form samt bygt paa en naturlig Forhøjning. I Toppen har den Spor af et gammelt Brud, som dog ikke synes at have noget Betydning. Bevoksning: 1987: Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 22 m i Diameter, 1,5 m høj, ret medtaget af Kreaturerne, ellers urørt, bevokset med Træer i Ager. FM 9/10 1888 MS
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 15,0 x 15,0 m. Beliggende i S-lige del af smalt, udyrket område bevokset med ældre bøge (og enkelte ege). Græsgroet, uden nyere beskadigelser. Umiddelbart N for højen er i det udyrkede område lagt nogle meget store bunker marksten (adskillige kvadratmeter). En meget stor del af de synlige sten er af nyere dato, heri indgår også et par store brudstykker af et opbrudt betonfundament. Højden varierer mellem 1,2 og 2,2 m. Stendyngerne påtalt over for ejeren, der fortalte, at han bevidst havde valgt netop denne placering, fordi bunkerne var skjult bag højen af træerne. Jeg betydede ham, at han næppe skal fortsætte med at lægge sten her. Han afhænder af og til "en trailerfuld" til folk på egnen, så med tiden ville bunkerne nok forsvinde, mente han. Jeg finder denne aftale tålelig, om ikke ud fra en juridisk så dog efter en pragmatisk målestok. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod syd. Mod syd en jordtange ud fra højen. Bevokset med mange løvtræer. Beliggende i lille skovstykke i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links