Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221617
Sted- og lokalitetsnummer
141109-93
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1888, købt. "Vestre Stenhøj", 2 x 16 m; overfladiske, nu tilgroede brud i N, ØSØ og centrum; græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Hog Gd, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Den kaldes Steenhøj og er klædt med Lyng og Græs. Ved Foden har den mindre Fodsteen, og omtrent 2' oppe og 4' inde i Fylden sees en Række af Krandssteen, 2 mod Øst, 1 og 5 mod Nordvest, 1 mod Vest og en mod Syd. I Brudet a sees flere mindre Steen. Brudet har ikke noget indgaaende Betydning. Brudet b er meget overfladisk, men dog sees her baade større og mindre Haandsteen lagvis, der tyde paa, at Højens Indre er en Steenhobning. Brudet c er et Topbrud og spores kun svagt. Alle 3 Brud ere meget ældre end Fredningen. Ved d sees en meget stor Steen. Om den er udvæltet af Brud (Topbrudet) kan ikke paavises, men der er noget der taler for, at den staar paa sit oprindelige Sted maaskee lidt hældende. Ved x sees større og mindre, som synes udkastede af Brudet. Ved * sees større og mindre tilsamlede fremmede Steen. Bevoksning: 1987: Græs
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Vestre Stenhøj", 16 m i Diameter, 2 m høj, overfladiske, nu tilgroede Brud i N, ØSØ og Centrum, græsklædt i Ager.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Vestre Stenhøj". Mål: 2,0 x 17,5 x 12,5 m. Ubeskadiget rundhøj. Der ses i alt 13 fodkranssten spredt over hele omkredsen, dog især i Ø og NØ, hvor en ældre kreaturskade (nu under tilgroning) har blotlagt 3-4 sten. Uden for højfoden i SØ ligger en stor sten. M.S., der er opsat på S-siden tæt under toppen, fandtes i 3 dele, tilsyneladende bevidst splintret med en stenhammer eller lignende, at dømme efter bruddenes retning (jvf. skitse). Sokkeldelen står endnu in situ, de 2 øvre brudstykker lå noget længere nede ad højsiden. Efter brudfladernes algetilgroning at dømme er kløvningen sket for mere end 3-5 år siden. Ejer bedyrer (tilsynel. sandfærdigt), at han ikke har slået M.S. itu. Den var først brudt i 2 stykker, hvorefter den afknækkede top sekundært var gået i to stk. Måske naturlige skørheder i stenen ? Bevoksning: 1987: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGræsklædt. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links