Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ballerup Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30283
Sted- og lokalitetsnummer
020210-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredlyst af C. Schou's Fabrikker A/S. Dekl. tingl. 20/4-1926 MS. (1926, H. Kjær). 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m. Mod V til hegn, mod S til vej. Bemærk: Kendelsen findes i tingbogen under matr.nr. 7r Måløv By, Måløv En høj, "Hyldhøj", 3,40 x 24 m. Nord-og vestsiden ujævne. Foden mod syd afgravet, med skråning 1,25 m høj; foden mod øst let afpløjet. MNI: Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds - mod syd mod vej Mod vest mod hegn. 442/54

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hyldhøj", velbevaret, 16' høj, ca. 90' i Diam. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hyldehøj", 3,40 x 24 m. Nord- og vestsiden ujævne. Foden mod S afgravet, med skråning 1,25 m høj, foden mod Ø let afpløjet. Fredlyst af C. Schous fabrikker A/S. Dekl. tingl. 20. april 1926. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds - mod syd mod vej, mod vest mod hegn. 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med løvkrat i Ø, NV og SV, 2/3 af overfladen græsklædt. Lette slidskader af færdsel på højsiderne. En ulovlig gravning tæt V for højtop, 1,30 x 0,50 m stor og 0,20 m dyb. En del affald, bl.a. flasker på højsiderne og på arealet mellem højen og vejen i S. Marksten henkastet på højfod. Bør ryddes for skæmmende krat af hensyntil trafikanterne på Frederikssundsvej i S. På den gamle landevej tæt syd for højfoden parkeres åbenbart temmelig ofte, hvorfor såvel madpapir som flasker og andet affald "pryder" arealet mellem høj og vej. En papirkurv burde opstilles her. ** Seværdighedsforklaring ** Rimeligt seværdig p.gr.a. størrelsen, men især p.gr.a. den momumentale beliggenhed. Fuldt synlig for trafikanterne på Frederikssundsvej. Offentligt tilgængelig. Parkereing på gamle Frederikssundsvej umiddelbart ved højfoden. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bliver restaureret i 1989 (TOD) i forb. med retablering af andre fortidsminder i området. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links