Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30285
Sted- og lokalitetsnummer
020212-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Værebro Ådal har gennem mange tusinde år været et populært sted at bo. Det kan man se på de mange rige, arkæologiske fund, der er gjort i området. De første spor efter mennesker i området stammer fra stenalderen. Her er også bronzealderhøje med flotte gravgaver, våbendepoter, offerfund og rige bopladser fra jernalder og vikingetid. Tæt på Kong Svends Høj ligger en udsigtspost og formidlingsplatform, hvorfra man kan danne sig et overblik over de mange fund, der er gjort i området. Her kan man også se og røre kopier i cement af flere af de fantastiske fund, der er gjort.

Original fredningstekst

Tingl.: 27 august 1876, hele højen fredlyst af Geodætisk Institut. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m. En høj, "Kong Svends Høj".

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kong Svends Høj". Velbevaret, kun noget afpløjet i Kanten, hvorved et enkelt Sted to Sten ere komne til Syne. 20' høj, 115' i Diam. Fredet af Generalstaben. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kong Svends Høj". Hele højen fredlyst af Geodætisk Institut. Deklaration udstedt 27/8 1876. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner ikke angivet på blå kort og ikke målt ved besigtigelsen, da højen nyligt er saneret og formentlig derved opmålt. Bevokset med to store løvtræer på toppen, iøvrigt græsklædt. Fritliggende i ager. Afmærkdet med dyssepæl ved fod og tilsvarende i kant af markvej i V. Monumentalt beliggende højt på bakke, synlig viden om. Der er offentlig adgang, markeret ved 2 "stipæle". Film: 2 farvebilleder, lavet fra Colour Slides. (M.B.) ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. størrelsen. Præger ved beliggenheden hele landskabet. Synlig viden om, også fra Frederikssundsvej i N. Privat grusvej 30 m V for højfod. Cykelparkering i vejkanten. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenOmrådet omkring Værebro Ådal var i 2014 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, fik en ny formidling i form af skiltning og 3D-modeller af flere fundne genstande.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links