Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56
Fredningsnummer
11046
Sted- og lokalitetsnummer
110206-91
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst ************************** Høj, ”Isbjerg”. Under en stor klit, 5,0 x 32 m findes en bronzealderhøj. Højens størrelse er umulig at angive, lige som de forrige beskrivelser fra 1912 og 1944 heller ikke angiver nogen størrelse p.g.a. det tilføgne sand. I midten af højen en stor sænkning, ca. 12 m i diameter og 2 m dyb, i hvis bund der ses beton. Det er ved anlæggelsen af denne bunker, at der er blevet gjort fund, som viser at gravhøjen findes. På det højeste punkt i den S-ligste del af højen ses et G.I.-punkt. Op over højens S-side, en gangsti som har slidt sig grundigt ned i højen, der tillige er et formidabelt udsigtspunkt.Græs- og lyngklædt. I hede.

Undersøgelseshistorie

1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en gravhøj, der ligger i østlige kant af Hanstedreservatet, Nationalpark Thy. Har navnet Isbjerg. Herfra vid udsigt over reservatet mod vest. Højen er højeste punkt i terrænet og meget besøgt. Angiveligt skadet af tyske anlægsarbejder i 1944, men den har stadig højkarakter
2017
Museal restaurering - Museum ThyArkæologisk overvågning af istandsættelse af bronzealderhøjen Isbjerg, fredningsnr. 11046, ved Nors Sø på kanten af Hanstholm Vildtreservat, samt overvågning af afrømning af tørv forud for anlæggelse af stisystem samme sted. Ved muldafrømningen syd, vest og nord for gravhøjen fandtes ingen anlægsspor eller genstande fra oldtid. Istandsættelsen af gravhøjen gav ikke anledning til iagttagelser af arkæologisk art, da der ikke blev fjernet materiale fra højen men derimod tilført materiale.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links