Skitse, detalje
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330912
Sted- og lokalitetsnummer
190105-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,7 - 0,8 x 7 - 7,5 m. Gammel gravning i toppen. Omgivet af en kreds af randsten, hvoraf 17 ses. Bevokset med græs, i skov. Kunne ikke findes ved besigtigelse 24/8-79.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi. Høide 0,60 met.Tværmaal 7,50 met. Disse tre Smaahøie [sb.nr.1-3] ligge i en Række tæt ved Siden af hinanden, saaledes at [nr.] 1 ligger længst mod V, [nr.] 3 længst mod Ø. Hver af dem har en Rand af store Sten omkring Foden. Disse Sten ligge med temmelig store Mellemrum og var næsten skjulte i Jorden. Høiene vare alle udgravede. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer.
1898
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Genstand givet til museum - Museet på KoldinghusKopi af korrespondance [N01 jour. nr. 216/21 - fundet i MKH's arkiv] ml. Friis og Inspektør Neergaard (N01) ang. urneskår og jernsager fundet ved gravning i 3 småhøje (sb. 1-3) i Jordrup skov.
1921
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKortskitse over 3 mindre runddysser (5-6 m. i diam.) i Jordrup Skov, beliggende i forlængelse af hinanden og med ca. 2 meters mellemrum, endvidere delvist bevarede randstenskæder (Sb. 1-3).
1941
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndsendt til N01: Kortskitse over 3 mindre runddysser (5-6 m. i diam.) i Jordrup Skov, beliggende i forlængelse af hinanden og med ca. 2 meters mellemrum, endvidere delvist bevarede randstenskæder (Sb. 1-3).
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.7-0.8 x 7-7.5 m. Gammel gravning i toppen. Omgivet af en kreds af randsten, hvoraf 17 ses. Bevokset med græs. i skov. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som beskrevet. Hul i top, ca 2,5 x 1,5 m. stort og 0,3 m dybt tilgroet. Bevokset med gamle graner i granplantage. Bevoksning: 1996: Nålekrat/-træer.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links