Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - højen set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36068
Sted- og lokalitetsnummer
190403-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Kalvslund, bd.I, bl.15, art.19. Høj, 3,90 (fra S) - 2,50 (fra Ø) x 18 m (N-S) - 15 m (Ø-V). Hele overfladen stærkt forgravet, ujævn. Toppens sydlige del affladet, så der er dannet en 0,80 m høj, ujævn vold nordligt i top. To uregelmæssige huller indtil 1,50 m vide, ca. 0,30 m dybe NNV for omtalte "vold". Hul i S-side indtil 5 m vidt, henved 1 m dybt, med fylddynge nedenfor. Indgravning til bunds fra fod i VSV, diam. ca. 2,50 m. Fod i Ø og N udpløjet. Tæt beplantet med gran, i ager.

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 3,25 - 3,50 m høj, 15 m i tværm. i Ø.-V., 20 m i N-S. Siderne og Toppen medtagne af uregelmæssige Gravninger og Huller. Lyng- og græsklædt. I Ager.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[sb 31-48] Højsignaturene på det til den gamle sognebeskrivelse (Hygum sogn) svarede sb.-kort stemmer ikke overens med den i texten indføjede kortskitse. Signaturerne er placeret anderledes, desuden er der til to af signaturerne på sb.-kortet knyttet to gange to sb.-nr.e (til den ene 8 og 14, til den anden 12 og 13), medens en signatur på samme kort (mellem 2 og 16) ikke har nogt tal vedføjet. Ved fredningsrejsen (1955) revideredes højgruppens afmærkning med det resultat, at hverken skitsens eller sb.-kortets afmærkning er korrekt, idet skitsen dog kommer de virkelige forhold nærmest. Til den på sb.-kortet anførte højsignatur uden vedføjet sb.-nr, til hvilken intet modsvarer på skitsen, syntes ej heller i marken at modsvare nogen højrest.- På det nye sb.-kort er højgruppen afsat i den reviderede form, og sb.-nr.e er vedføjet i så nær analogi med skitsen som vel muligt.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,90 (fra s) - 2,50 (fra ø) x 18 m (n-s) - 15 m (ø-v). Hele overfladen stærkt forgravet, ujævn. Toppens sydlige del affladet, så der er dannet en 0,80 m høj, ujævn vold nordligt i top. To uregelmæssige huller indtil 1,50 m vide, ca. 0,30 m dybe nnv for omtalte "vold". Hul i s-side indtil 5 m vidt, henved 1 m dybt, med fylddynge nedenfor. Indgravning til bunds fra fod i vsv, diam. ca. 2,50 m. Fod i ø og n udpløjet. Tæt beplantet med gran, i ager.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links