Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
36067
Sted- og lokalitetsnummer
190403-45
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Kalvslund, bd.I, bl.3, art.3; Hjortvad. Tingl.: 4/8 1924, Jeef Gotthardsen. Diplom Afmærkn.: MS 1924, Hans Kjær midt for kammeret mod S. Udgravet hellekiste, 2,15 (Ø-V) x 0,80 m, 0,60 m dyb; sat af 1 lang og nog- le mindre sten i hver langside, 1 sten for østenden, 2 sten over hinanden i vestenden. Kammeret omtrent helt dækket af en flad dæksten 2,12 x 1,04 x 0,25 m. Uden om kammeret lav rest af jordhøjning. 2 m af den omgivende jord indbefattet i fredningen. Indhegnet med pigtråd og tjørnehæk. I ager. Ca. 1 m uden for indhegningens NØ-hjørne ligger en sten - vistnok på oprin- delig plads - halvt begravet 1,65 x ca. 0,60 m.

Undersøgelseshistorie

1923
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Jordhøj, der omslutter en fredlyst Gravkiste med længderetning Ø.-V., sat af Sten i hver Langside, 1 for hver Ende. Dækket med en flad Sten. Indhegnet med Pigtråd og Tjørnehæk. MS syd for Kirken.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet hellekiste 2,15 (ø-v) x 0,80 m, 0,60 m dyb, sat af 1 lang og nogle mindre sten for østenden, 2 sten over hinanden i vestenden. Kammeret omtrent helt dækket af en flad dæksten 2,12 x 1,04 x 0,25 m. Uden om kammeret lav rest af jordhøjning. 2 m af den omgivende jord indbefattet i fredningen. Indhegnet med pigrtråd og tjørnehæk. I ager. Ca. 1 m uden for indhegningens nø-hjørne ligger en sten - vistnok på oprindelig plads - halvt begravet 1,65 x ca. 0,60 m.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[sb 31-48] Højsignaturerne på det til den gamle sognebeskrivelse (Hygum sogn) svarende sb.- kort stemmer ikke overens med den i texten indføjede kortskitse. Signaturerne er placeret anderledes, desuden er der til to af signaturerne på sb.-kortet knyttet to gange to sb.-nr.e (til den ene 8 og 14, til den anden 12 og 13), medens en signatur på samme kort (mellem 2 og 16) ikke har noget tal vedføjet. Ved fredningsrejsen (1955) revideredes højgruppens afmærkning med det resultat, at hverken skitsens eller sb.-kortets afmærkning er korrekt, idet skitsen dog kommer de virkelige forhold nærmest. Til den på sb.-kortet anførte højsignatur uden vedføjet sb.-nr, til hvilken intet modsvarer på skitsen, syntes ej heller i marken at modsvare nogen højrest. På det nye sb.-kort er højgruppen afsat i den reviderede form, og sb.-nr.e er vedføjet i så nær analogi med skitsen som vel muligt.
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links