Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - højen set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36066
Sted- og lokalitetsnummer
190403-46
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Kalvslund, bd.I, bl.3, art.3; Hjortvad. Tingl.: 31/7 1923, Jeef Gotthardsen. Diplom Afmærkn.: MS 1924, Hans Kjær højt på siden i SV. Høj, 4,40 (fra N) - 3,75 (fra S) x 20 (N-S) - 16 m (Ø-V). I top og noget ned ad ø-side en foroven 2 m bred, nedefter en del bredere, ganske flad af- gravning. I S-side en mindre, flad sænkning. V- og N-side stejlt afgravet, N-side ujævn. Foden afpløjet rundtom, undtagen i SV og S. Græsklædt, i ager.

Undersøgelseshistorie

1923
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 3,50 -4 m høj, 15 m i Tværm. Siderne lidt afgravede og Højens Overflade noget ujævn. Foden bortpløjet rundtom. Siden står mod V. og N. med skrå Brink, ca. 1,25 -1,50 m høj. Enkelte Randsten ses. Fredlyst. MS mod Sv.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[sb 31-48] Højsignaturerne på det til den gamle sognebeskrivelse (Hygum sogn) svarende sb.- kort stemmer ikke overens med den i texten indføjede kortskitse. Signaturerne er placeret anderledes, desuden er der til to af signaturerne på sb.-kortet knyttet to gange to sb.-nr.e (til den ene 8 og 14, til den anden 12 og 13), medens en signatur på samme kort (mellem 2 og 16) ikke har noget tal vedføjet. Ved fredningsrejsen (1955) revideredes højgruppens afmærkning med det resultat, at hverken skitsens eller sb.-kortets afmærkning er korrekt, idet skitsen dog kommer de virkelige forhold nærmest. Til den på sb.-kortet anførte højsignatur uden vedføjet sb.-nr, til hvilken intet modsvarer på skitsen, syntes ej heller i marken at modsvare nogen højrest. På det nye sb.-kort er højgruppen afsat i den reviderede form, og sb.-nr.e er vedføjet i så nær analogi med skitsen som vel muligt.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,05 x 19 (nnv-ssø) - 11 m (ønø-vsv). Hul i top 4,20 m i diam., 0,70 m dybt. Toppens østlige halvdel afgravet i 1 meters dybde og 1,50 meters bredde (i ø-v) ved plantning af tjørnehæk. Ø-siden i øvrigt stejlt afgravet i fuld bredde. Sænkning 3,50 x 1,50 m, ca. 0,30 m dyb nv for top, tilsvarende men fladere sænkning s for top. Sv-side fladt afgravet og aftrampet af kreaturer med brud i indtil 2,25 meters højde (mod sv) faldende til højfoden i nv. Græsklædt, emd tjørnehæk henover, i ager. Højens vestlige del en del beskadiget af kreaturer, hegn opsat hen over højen, hæk plantet i skel. Disse beskadigelser påtalt over for ejeren, der lovede at føre hegnet uden om højen. Tilladelse givet til at bibeholde hækken. Elektricitetsmast opstillet på højens østlige del: påtalt skriftligt over for Elektricitetsforsyningsselsk. i Skærbæk. Journ. nr. 782/55. Elselsk. har not. at masten ved udskiftning skal anbringes uden for højen.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links