oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322542
Sted- og lokalitetsnummer
020607-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 29/10 1883 (Præsteembedet og af Forpagteren) (F. Walter, sognepræst, N.Jul. Petersen, Forpagter) Høj, 4,50 x 20 m; toppen flad, granbevokset; i vestsiden trin til toppen.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVelbevaret Høi, Ø for foregaaende [sb.21], 60' i Diam, 12' h. Toppen er flad og beplantet med Gran, i den vestlige Side er der gravet en Række Trin. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 1/2 x 20 m, Toppen flad, granbevokset, i Vestsiden Trin til Toppen.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mål ca 4,5x20x20 m, noget kantet med ældre afgravninger/dyreaktivitet. Lille svagt fordybet topflade. S for højen en nu græsbevokset lavning fra ældre grusgravning? I kanten af denne nær højen ligger affald, der består af marksten, grene, halm og lignende. Højen ligger ved nedlagt markvej ca 400 m N for offentlig vej. Placeret meget højt i terrænet med vidt udsyn også til andre høje. Navn og adresse på berejserblanket. Traf ingen hjemme, lagde besked om at fjerne (evt. skubbe ned i lavning og lade gro til) affald inden årets udgang. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links