Oversigtsbillede, set fra SØ
.
Oversigtbillede, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Gladsaxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
303064A
Sted- og lokalitetsnummer
020303-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Til matr.nr: 11br (Ærtemarken) Ved møde af overfredningsnævnet 10/10 1939 ophæves denne kendelse, således at intet areal er fredet udenom højen. "Kirsebærhøj", 23 x 3,75 m, velbevaret, med lidt beplantning (bl.a. 3 graner). NMI: Nævnets kendelse af 30/9 1937 og brevveksling juni 1940.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi, 19 Meter i Tværmaal, 3,20 M høi. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1922
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Undersøgelse af en syd for Højen beliggende Jernaldergrav besaas Højen. Diam. i Ø-V 23 m. H. fra S. 3,75 m. Højfoden mod S. er bleven lidt beskaaren af Plov. I den sydøstre Side omtr. midt mellem Top og Fod havde Eieren gravet et lille Hul ca. 1 m i Kvadrat. Dets Dybde kunde ikke ses, da det var fyldt med Blade [?] ca 0,50 m. I den sydvestre Side var en Rævegang og i Toppen havde Eieren gravet nogle noget over hovedstore Sten op, som muligt kan hidrøre fra en Grav. Iøvrigt havde disse Smaabrud ikke skadet dens Udseende, og Højen, der ligger meget højt og er bevoxet med tæt Krat af vist Kirsebærtræer er utvivlsomt værdig til Fredlysning, hvad Ejeren Bankrevisor BøegHansen dog for Tiden ikke syntes meget tilbøjelig til.
1937
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kirsebærhøj", 23 x 3,75 m. velbevaret med lidt Beplantning (bl.a. 3 Graner).
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men meget sandsynlige. Overfladen noget ujævn p.gr.a. gamle slidskader ved fodgængerfærdsel. Bevokset med buske og to halvstore træer, ellers græsdækket, især vestlige halvdel. Ikke just velfriseret. Beliggende i privat parcelhushave - rettere i to haver, tilhørende hver sin halvdel af dobbelthus. Pleje omsonst, da højen ikke er offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt område. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv og tillige ikke offentligt tilgængelig eller synlig fra vejen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links