Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150243
Sted- og lokalitetsnummer
110612-54
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1502-44, 43. Tingl.: 9/7 1903, proprietær Thøger Kjærgaard Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant Lassen Høj, 1,8 x 18 m. I top mindre sænkning. Nordsiden stærkt beskåret, det samme gælder sydfoden. Ujævn overflade. Græs- klædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skjellet ved SO Hjørnet af Mads Christensens Mark. Det er en ubetydelig Høj, og dens Nordside er gjennemskaaret af Hegnet, hvorved Højen har faaet en langagtig Facon i Ø-V. En Linie fra denne Høj over de to sydligste af Skinnebjerghøjene (55&56) [sb. 48 og 49] fører paa den nordligste af Ashøje. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen søndre Kjærgaardshøi, ubetydelig og gjennemskaaren af et Hegn. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,0 x 18 m. I Top en mindre Sænkning i nordre Side stærkt beskaaret og her gaar et gammelt Jorddige med Grøft indenfor Fod. Ogsaa søndre Side, Fod i ældre Tid beskaaret. Mærkesten i søndre Side, fredlyst. - 53-54 = Kjærgaad Høje. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,8 x 18 m. I Top mindre Sænkning. Nordsiden stærkt beskaaret, det samme gælder Sydfoden. Ujævn Overflade. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 2,5 x 19,0 x 12,5 m. Top affladiget. Nordre og i mindre grad søndre højside stærkt afpløjet i ældre tid. Højen størst i Ø/V-lig retning. Ujævn overflade. M.S. henligger væltet, næsten helt dækket af vegetation, på S-lige højside. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk beliggenhed på bakketop med vid udsigt over Krik Vig. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links