Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150241
Sted- og lokalitetsnummer
110612-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: 16a (cr). Tingl.: 9/7 og 19/11 1903, proprietær Thøger Kjærgaard. Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, "Salshøj", 2,2 x 16 m på faldende terræn. Fod let beskå- ret i syd. På toppen en løs større sten. Ujævn overflade. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er beliggende NO. for den gamle Vej, som gaaer fra Kjærgaard til Oxenbøl, omtrent 100 Alen fra Fjordbakken ved "Kjargaardsstøld". Højen er lav og ubetydelig, men paa dens Top staaer en Sten paa en Maade, at det vist ikke kan være en Overligger, som har forskudt sig. Stenen er nogenlunde ordentlig firkantet, vel 1/2-3/4 Alen høj, og der er vel ikke noget Bogstavtegn paa Vestsiden (?). Denne Sten - om Overligger eller Bauta kan Meddeleren ikke afgjøre - vender sig nok ikke mere, hvergang der bages Brød i Kjærgaard, og Risen fra Kjærgaardsstøld har ophørt at aabenbare sig, altsammen siden Oplysning fik Indgang der i Huset. - Men den nuværende Ejer har lovet Meddeleren, at han ikke skal tage Stenen paa Sælshøj bort, før en Videnskabsmand har erklæret, om den har Betydning eller ej. Og hans Sønner have vistnok i deres Skoletid faaet saamegen Veneration for Oldtidsminder, at de ville vide at frede dem. Støld eller Støl har vel her samme Betydning som i Norge. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSælshøi, 47 Fod i Tværmaal, 5-6 Fod høi, velbevaret, Toppen afgravet og derved er Sten kommen frem. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Sælshøj", 2,2 x 16 m., paa faldende Terrain. Ujævn i Overfladen, Fod let beskaaret i S. Mærkesten i s. Side, fredlyst. Paa Top en løs, større Sten. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Salshøj", 2,2 x 1 m paa faldende Terræn. Fod let beskaaret i Syd. Paa Toppen en løs større Sten. Ujævn Overflade. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskr. M.S. henligger væltet på søndre højside. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i uopdyrket areal i sommerhusområde. Omtalte fredningssten ligger stadig på sydsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links