Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221324
Sted- og lokalitetsnummer
140301-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/9 1917, sognepræst P.E. Benzon. "Kohøj", ca. 1 x 15 m, afgravet i nord. Bevokset med gammel pil og krat i ager. På denne høj skal ikke sættes mærkesten. Matr.nr. 1y: "Kohøj" i skel til matr.nr. 1x af Galten.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kohøj". Oprindelig lettere afgravet i NV-kvadrant, nu tilgroet og ret utydeligt skår. Den trykte afsætning på 4 cm.-kort er korrekt. Beskadigelser/natur: Totalt dækket af næsten dødt krat. Faktisk ufremkommelig. Dertil mindre stenbunke på NØ-kvadrants fod. Beskadigelser/agerbrug: 20 cm. høj, frisk pløjekant meget nær/i højfod mod N og Ø. Den ene ejer (ejeroplysninger på berejserskema) foreslog selv med stor interesse for sagen at fremme seværdigheden og det blev aftalt, at sten, buskads og dødt krat fjernes og at græsvæksten fremmes. En enkelt eller to buske kan evt. levnes. Stenbunke fjernes. Altså en frivillig plejeaftale. Den anden ejers kone (ejeroplysninger på berejserskema) mente, iflg. samtale samme dag, ikke, at det vil være noget problem for de to ejere at samarbejde om sagen. Senere tilføjelse: Synes på mb. afsat ca. 80 m. for langt mod V. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene ser dog ud til at være fjernet. Højen er bevokset med tæt krat. Beliggende i skel mellem agre.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links