Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312815
Sted- og lokalitetsnummer
020211-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vest for Albertslund og sydvest for Vestskoven mellem bebyggelserne Vridsløsemagle og Risby ligger i dag et større åbent område tæt på Kroppedal. I området er fundet så mange arkæologiske spor efter vikingetiden, så man kan tale om et helt landskab, hvor almindelige mennesker har færdedes i deres hverdag i vikingetiden. Ole Rømers Høj - eller Kongshøj, som den hed tidligere - har aldrig været udgravet arkæologisk, og derfor kender man ikke den præcise alder, men på baggrund af form og størrelse er den sandsynligvis fra sen jernalder eller vikingetid.

Original fredningstekst

Tingl.: 10 september 1919, fredlyst af proprietær J.P. Hansen. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 20 m, mod Ø til vej. Afmærkn.: MS 1924, J. Raklev. En høj, "Ole Rømers Høj", 6,10-6,80 m høj, 26-28 m i tværmål. Mindre skred ved toppen mod NV, spor af en sti mod NØ; siden mod SV står foroven med en brink.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kongshøj", 21' høj, 100' i Diam. paa Siden og særlig mod Vest er den noget afgravet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Ole Rømers Høj", 6,10-6,80 m høj, 26-28 m i tværmål. Mindre skred ved toppen mod NV, spor af en sti mod NØ, siden mod SV står foroven med en brink. [[Efter nævnets kendelse fredet i 20 m's omkreds - mod Ø dog til vej. 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Fremstår nyplejet. Bevokset med lave, spredtstående løvtræer på N- og V-side. Stubbe efter fjernede træer på øvrige sider. Iøvrigt græsklædt. Afmærket med dyssepæl ved fod på asfaltvej. Slidskader efter færdsel på SØ- og NØ-hæld. Mål: 6,8x28,0x28,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. højden. Monumentalt beliggende på bakkekam, men virkningen delvist ødelagt af vej i Ø og N samt parcelhus i NV. Parkeringsmulighed på asfaltvejen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links