Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312814
Sted- og lokalitetsnummer
020211-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10 september 1919, fredlyst af gårdejer N.L. Nielsen. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m mod S til vej. Afmærkn.: MS 1924, J. Raklev. En høj, "Baunehøj", 4,60 x 32 m. Ved toppen et ældre brud; østsiden en del afgravet og indsænket; siderne iøvrigt noget ujævne.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baunehøj", stærkt afgravet i den østre Side og delvis ogsaa paa de andre Sider, den har været ca. 65' lang og er 15' høj. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baunehøj", 4,60 x 32 m. Ved toppen et ældre brud, østsiden en del afgravet og indsænket, siderne iøvrigt noget ujævne. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds - mod S dog til vej. 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Fremtræder nysaneret. Bevokset med spredte, lave tjørne ved V- og NØ-fod, iøvrigt græsdækket med stubbe af fjernede træer. N for højen står i en hjørne af fold et faldefærdigt skur, og tæt Ø for højfod er en grusbelagt henstillingsplads for containere, delvist skjult mod asfaltvejen af levende hegn, dog fuldt synlig fra position ved højen. Tegning på berejserblanketten. Påtales: Der er tale om grov krænkelse af NFL's §53. Der er ikke givet tilladelse til containerplads, bygning, skur, trådhegn. Højen er meget velbevaret. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv og slet ikke i forbindelse med affalds-containere. Parkeringsmulighed på asfaltvej ved højfod. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links