Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191433
Sted- og lokalitetsnummer
140609-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/10 1928, gdr. Marius G. Christensen. Diplom Afmærkn.: MS 1936, Mogens Mackeprang. "Krogshøj". Græsklædt høj i ager. Ca. 2,65 x 13 m. Foden afpløjet hele ve- jen rundt, stedvis også noget afgravet (således i ØSØ). I N-siden tilgroet indgravning, i SØ flad sænkning. På toppen et sømærke.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er lyngklædt. Den har et Fodbrud fra N.V. og et mindre paa Foden mod Sydvest. I Toppen, hvor Sømærket nu har sin Plads, er Spor af et ældre Brud. Højen ligger paa en Bakke. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Krogshøj". Græsklædt høj i ager. 2,65 x 13 m. Foden afpløjet hele vejen rundt, stedvis ogsaa noget afgravet (saaledes i ØSØ). I N-siden tilgroet indgravning, i SØ flad sænkning. Paa toppen et sømærke. FM 19/10 1928 MS
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Krogshøj". På toppen rester af det kampestensbyggede fundament af det nu fjernede sømærke. Kløvede sten, antagelig hidrørende fra fundamentet, er kantrejst hele vejen rundt om topplateauet (men dominerer ikke visuelt) - antagelig som led i et tidligere haveanlæg på højen. På N- og NV-fod ligger en del marksten, hvoraf flere megalitstore. Kun enkelte (mindre) sten er nyligt henlagt. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. De gamle sænkninger og indgravninger er groet til. FM-sten mod SV. Stenene mod N og NV er nu skjult under krat. Bevokset med græs, lidt krat samt et enkelt løvtræ mos øst.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links