Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191432
Sted- og lokalitetsnummer
140609-21
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Dåst". Græs- og buskbevokset langdysse i buskbevokset terræn. Ca. 10 x 31 m. Højde ca. 2,30 m. Længderetning NNØ-SSV. Af større beskadigelser ses følgen- de: Ca. midt i højen stort krater (tilbundsgående, diameter ca. 6 m), rime- ligvis efter borttaget kammer; i nordhalvdelens overside ses 2 nedgravnin- ger og hele højen rundt talrige indhak, sikkert efter borttagne randsten. - Af randsten ses følgende: I østsiden 4 sten (3 mod nord meget store, 1 midt for østsiden, delvis jorddækket). I vestsiden ses 4 sten, 1 meget stor (nordlig hjørnesten), 1 stor og 2 delvis jorddækkede, vistnok mindre sten, der muligvis er kløvede. Alle de nævnte sten er omvæltede (sten nr. 2 i vest- siden dog kun halvt).

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Langdysse har sin Plads paa en høj Bakkerand og vender Bredsiden mod Fjorden. Dens Længderetning er fra N.N.Ø.-S.S.V. Den sees i lang Afstand, og fra dens Ryg haves en enestaaende Udsigt, men desværre er dette Mindesmærke nu kun en Ruin af, hvad det før har været. Krandsstenene have været 8' høje, og flere have været fra 6-8' brede med en Tykkelse i Forhold dertil, saa det kan nok forstaaes, at de tilstedeværende Levninger ere et Vidne om, at her har været en af de vældigste Dyssebygninger, vort Fødeland har at opvise. Af de store Krandsstene sees kun 4 i uskadt Stand, og af Kammerbygningen er intet tilbage. Fylden stiger stejlt op ved begge Sider og svagt afrundet oveni og danner en smuk lyngklædt Flade. Det brudte Kammer ligger nærmest Dyssens sydlige Ende, men det synes dog, som om dette er det eneste. Den Masse Steen, der er bortført herfra ere anvendte til Opførelse af Sømærker paa det nærliggende Kraghøj og flere Høje mod Syd ad Mellerup til. Bevoksning: 1991: Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Daast". Græs- og buskbevokset langdysse i buskbevokset terræn. Ca. 10 x 31 m. Højde ca. 2,30 m. Længderetning NNØ-SSV. Af større beskadigelser ses følgende: Ca. midt i højen et stort krater (tilbundsgaaende, diam. ca. 6 m), rimeligvis efter et borttaget kammer, I N-halvdelens overside ses to nedgravninger og hele højen rundt talrige indhak, sikkert efter borttagne randsten. - Af randsten ses følgende: I Ø-siden 4 sten (3 mod N meget store, 1 midt for Ø-siden, delvis jorddækket). I V-siden es 4 sten, 1 meget stor (nordlig hjørnesten), 1 stor og to delvis jorddækkede, vistnok mindre sten, der muligvis er kløvede. Alle de nævnte sten er omvæltede, (sten nr. 2 i V-siden dog kun halvt). Tingl 7/6 49[[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse kaldet "Dust". Som beskrevet i fredningstext. Stærkt overgroet og uoverskuelig i tæt krat. Bevoksning: 1991: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og 5 egetræer. Beliggende i lille skovstykke i ager.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links