Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191430
Sted- og lokalitetsnummer
140609-20
Anlæg
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/4 1937, fredet 3 m omkring stenen. Ingen MS. Meget stor jordfast sten med skålformede fordybninger på oversiden. Ca. 3,40 x 3,80 m. Et stort stykke er sprængt af stenen.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod Syd herfor [Sb.nr. 20] ved x sees en stor Steen, som nu er kløvet baade paa langs og tværs, men desuagtet have de fleste Stk dog været for store til det paatænkte Brug, og som Følge deraf ere de blevne paa Pladsen. Der synes at være gaaet 30 a 40 Aar siden Stenen kløvedes. Den ligger nu i et Hul, da Jorden omkring den er gravet bort, men oprindelig har dens øverste Side kun været hævet 1 Fod over Jordfladen. Stenens Længde er omtrent 12', Breden 11' og Tykkelsen 8'. Ligesom Stenen ([Sb.] No 27) i Spentrup S. er den paa den opadvendte Side oversaaet med skaalformede Fordybninger baade større og mindre. Hele dens opadvendte Side sees ikke thi en Deel er bortført. Huggeaffald som ved Spentrup-Stenen synes ikke at være tilstede her. [[FM 1937.]]
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 271/43. Sb. 14.06.09-20 A. Indlagt Fotografier af den store Stenblok i hvis Overflade ses skaalformede Fordybninger, beliggende paa Gaardejer Just Bach's Ejendom, Matr. No 2a af Skalmstrup By, Tved S. Randers A. og fredlyst af Naturfredningsnævnet. En Del Krat, Samlesten og Forskelligt Skarmmel blev fjærnet samtidig med Restaureringen af Langdysse, paa den tilstødende Mark, Oktober 1942. Jul. S. Raklev Vedlagt sagen: [Ingen fotografier vedlagt sagen.]
1949
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget stor jordfast sten med skaalformede fordybninger paa oversiden. 3,40 x 3,80 m. Et stort stykke er sprængt af stenen. [[FM 1937 13/4 ingen MS]]FM 1937.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor, jordfast sten i lille, udyrket plet i ager. Stenen har sin største længde i NV/SØ, ved den nordøstlige langside ligger det i fredningstext omtalte, store afsprængte stykke af stenen. På stenens noget ujævne, opadvendende flade ses spredte skåltegn. Mest iøjenfaldende er tegnene på den nordvestlige (og laveste) halvdel, hvor 3 meget store skåltegn ses, alle med diameter fra 10 og op til 18 cm. I stenens afkløvede kant mod NØ ses knapt halvdelen af et fjerde og endnu større skåltegn 19-20 cm i diameter og henved 6 cm dybt. Den resterende del af dette tegn findes aftagelig på (en nedadvendt kant af) det afsprængte stykke. På stenens sydøstlige halvdel ses 6-7 sikre skåltegn af "normal" størrelse, plus flere usikre. Tegnene sidder spredt og enkeltvis, flest nær stenens højest punkt. 50 cm stik syd for dette er indhugget et 13 cm højt og 8 cm bredt S. Omkring stenen, og på det afsprængte stykke, ligger en del marksten af forskellig størrelse. De bør fjernes. Selve stenens mål (uden det afsprængte): 3,2 x 2,2 x 1,0. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sine store, tydelige skåltegn, og i samspil med langdyssen 1914:31. Vedr. evt. offentlig adgang: se 1914:31.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i græsstykke i ager. Seværdig i forbindelse med F.nr. 191431.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links