Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191428
Sted- og lokalitetsnummer
140609-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Smuk og velbevaret høj, i granskov. Højen er græsklædt og nytilplantet med graner, enkelte gamle graner. Ca. 2,70 x 19 m. Toppen ret flad. (Topfladens diameter 5 m).

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er begroet med Gran. Den er ubrudt og har en meget smuk Form. [[(Det er vanskeligt at afgøre, hvorledes numrene 11-17 skal fordeles paa de paa kortblad H19 afsatte punkter, og selv hvor sammenhørighed synes sikker, svarer beskrivelserne daarligt eller slet ikke til de paa stedet iagttagne forhold. Numrene er derfor rettet paa den maade der efter den nye berejsning synes sandsynligst)]] [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSmuk og velbevaret høj, i granskov. Højen er græsklædt og nytilplantet med graner, enkelte gamle graner. 2,70 x 19 m. Toppen ret flad. (Topfladens diam. 5 m). (Jfr. 240/49).Det er vanskeligt at afgøre, hvorledes numrene [Sb. nr.] 11-17 skal fordeles paa de paa kortblad H19 afsatte punkter, og selv hvor samhørighed synes sikker, svarer beskrivelserne daarligt eller slet ikke til de paa stedet iagttagne forhold. Numrene er derfor rettet paa den maade der efter den nye berejsning synes sandsynligst [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med flad top. Beliggende i ca. 25 meter bred løvskovsbræmme mellem ager i S og en indhegnet, nytilplantet parcel med pyntegrøntkultur. Det sydlige hegn omkring dette skærer tæt forbi nordlige højfod. Fra anlæggelsen af pyntegrønt-kulturen hidrører en sammendozet vold af træstød og afrømningsjord, der ligger langs nytilplantningens kant hele vejen rundt. I S skærer denne meget ujævne, ca. 1 - 1,4 meter høje vold op over højens N-side. Herved er såvel § 48 som § 53 krænket. Ca. 30-40 meter VNV for højen ses 6 store, tætliggende sten - sandsynligvis et ødelagt dyssekammer. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner og uden hegn ved den nordlige fod. Nordsiden noget deform som følge af den stødrække, der tidligere har løbet henover højsiden. Bevokset med græs, bregner og anden lav bevoksning.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links