Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191427
Sted- og lokalitetsnummer
140609-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i granskov. På højen enkelte store graner; iøvrigt nytilplan- tet med graner. 1,60 x 15 m. Enkelte små uregelmæssigheder i formen, men ingen sikre brud.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFor lang Tid siden er den gjennemgravet og i den senere Tid er den overplantet med Gran. Den er bygt af Muld. [[(Se nr. 11)]] [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvtræer.
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i granskov. Paa højen enkelte store graner, iøvrigt nytilplantet med graner. 1,60 x 15 m. Enkelte smaa uregelmæssigheder i formen, men ingen sikre brud. (Jfr. 240/49).Det er vanskeligt at afgøre, hvorledes numrene [sb.nr.] 11-17 skal fordeles paa de paa kortblad H19 afsatte punkter, og selv hvor samhørighed synes sikker, svarer beskrivelserne daarligt eller slet ikke til de paa stedet iagttagne forhold. Numrene er derfor rettet paa den maade der efter den nye berejsning synes sandsynligst [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvtræer.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i gammel grankultur. Velbevaret. På højen en hel del kvas fra fældning og udtynding. § 53: se 1914:29. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1991: Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner og kvas. Højen er i dag græsklædt. Ved foden mod NØ en rodvælter, ved foden mod syd 2 rodvæltere. Træerne er dog fældet, kun stubbene står tilbage.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links