Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191424
Sted- og lokalitetsnummer
140609-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i granskov. Højen er nytilplantet med graner. Ca. 2,30 x 15 m. Overfladen lidt ujævn. Iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne smukke Høj er ubrudt og har en smuk Form. Nu er den beplantet med Gran og overgroet med Græs og Buske. Den er bygt af Muld. Steen sees ikke. Denne Høj er den sidste i Gruppen [sb.nr. 5-11]. Hele Gruppen ligger i den saakaldte Humstrup Skov omtrent 100' over den nære Fjord. De ere dog ikke fremtrædende i Egnen, da Skoven skjuler dem. [[(Se nr. 11.)]] [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i granskov. Højen er nytilplantet med graner. 2,30 x 15 m. Overfladen lidt ujævn. Iøvrigt velbevaret. (Jfr. 240/49).Det er vanskeligt at afgøre, hvorledes numrene [Sb.nr.] 11-17 skal fordeles paa de paa kortblad H19 afsatte punkter, og selv hvor samhørighed synes sikker, svarer beskrivelserne daarligt eller slet ikke til de paa stedet iagttagne forhold. Numrene er derfor rettet paa den maade der efter den nye berejsning synes sandsynligst [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj beliggende ved NØ-hjørne af nytilplantet og indhegnet skovparcel (hvori 1914:26). På højen temmelig meget kvas. Bevokset med et ældre egetræ, enkelte graner samt krat af druehyld, hindbær og kaprifolium. Den bl.a. under 1914:28 og 29 omtalte, sammendozede vold af træstød og afrømningsjord, der omgiver nyplantningen uden for dyrehegnet omkring denne, løber i SØ og NV op på siderne af højen og deformer - især i SØ - disse markant. Videre forløb af volden, både i VNV og SSØ, krænker § 53. Ø for centrum er etableret en primitiv hochstand i form af en bræddeplatform i et træ, med adgang ad en delvis væltet træstamme lænende sig op af dette og med påsømmede tværpinde (lægtestumper) som trappetrin. Anlægget er dog gammelt og efter alt at dømme ude af brug. Det bør fjernes. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvas, stød og hochstand. Træerne på højen er fældet og krattet er fjernet. Højen er idag bevokset med græs og lidt bregner. Lidt ujævn overflade.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links