Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191426
Sted- og lokalitetsnummer
140609-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i granskov. Højen er nytilplantet med graner. Ca. 1,45 x 13 m. I toppens nordside lille krater (diam. 1,30 m, dybde 0,20 m ). I sydvest- siden ses spor af gammel, tilgroet gravning, i nordvestfod lille indgrav- ning. Overfladen noget ujævn.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er beplantet med Gran og overgroet med Lyng og Græs. Den er omrodet og har et meget gammelt og betydeligt Brud i Toppen og paa Siden. Den er bygt af Muld og Steen sees ikke. [[40' [diam.] 4a5' [h.] ]] [[(Se nr. 11.)]] [[Fredet]]
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i granskov. Højen er nytilplantet med graner. 1,45 x 13 m. I toppens N-side lille krater (diam. 1,30 m, dybde 0,20 m). I SV-siden ses spor af gammel, tilgroet gravning, i NV-fod lille indgravning. Overfladen noget ujævn. (Jfr. 240/49).Det er vanskeligt at afgøre, hvorledes numrene [sb.nr.] 11-17 skal fordeles paa de paa kortblad H19 afsatte punkter, og selv hvor samhørighed synes sikker, svarer beskrivelserne daarligt eller slet ikke til de paa stedet iagttagne forhold. Numrene er derfor rettet paa den maade der efter den nye berejsning synes sandsynligst [[Fredet]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i afdrevet skovparcel tilplantet for 1-2 år siden med Nobilisgran. Såvel højen som dens omgivelser er behandlet med Round-Up og står stort set vegetationsløst hen, når undtages nyplantningen, der overalt undtagen i V og N går helt til højfod. Selve højen er således ikke tilplantet men er derimod svært beskadiget under beplantningsarbejdet: hele S-siden er fuldstændig opkørt og helt deformeret, også V- og Ø-siden er berørt, idet der her ses spor efter harvning og - i Ø-siden - et par dybe hjulspor. Der synes også at være foregået udslæbning af effekter fra højarealet, sandsynligvis også opbrydning af træstød (der ses i højen nu kun stående 3-4 næsten helt formuldede stød). N og SØ for højen, indtil en afstand af 10-20 meter fra denne, ses dele af den under 1914:28 omtalte vold af sammendozede stød og afrømningsjord, som omgiver det nytilplantede areal. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår dog i en seværdig højgruppe.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i fredningsteksten dog uden graner. Idag bevokset med græs og lidt lyng. Beplantningen omkring holder en afstand på ca. 5 m. til højen. Højen er noget ujævn jævnfør de tidligere beskarevne skader. Alt er dog groet til i dag.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links