Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191425
Sted- og lokalitetsnummer
140609-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Granbevokset høj i granskov. Ca. 1,10 x 14 m. I toppens ØSØ-side ubetydelig sænkning. Overfladen lidt ujævn. Iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen er bygt af Muld og har kun faa Steen henkastet paa forskjellig Maade, thi den er gjennembrudt og ødelagt. Nu er den tilplantet med Gran. [[(Se nr. 11)]] [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGranbevokset høj i granskov. 1,10 x 14 m. I toppens ØSØ-side ubetydelig sænkning. Overfladen lidt ujævn. Iøvrigt velbevaret. [[tingl 7/6 49]]Det er vanskeligt at afgøre, hvorledes numrene [Sb.nr.] 11-17 skal fordeles paa de paa kortblad H19 afsatte punkter, og selv hvor samhørighed synes sikker, svarer beskrivelserne daarligt eller slet ikke til de paa stedet iagttagne forhold. Numrene er derfor rettet paa den maade der efter den nye berejsning synes sandsynligst [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af let aflang grundplan, længst i N/S. Svag fordybning i toppens SØ-del. Meget kvas, hidrørende fra udtynding, på højen, slørende denne. § 53: sammendozede træstød (jfr. 1914:28) ca. 60 meter V for højen. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1991: Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvas. Granerne herpå er fældet. Højen er i dag græsklædt. Ved den vestlige fod er 3 rodvæltere. Ved den nordøstlige fod er ligeledes en rodvælter. I alle fire tilfælde er træerne dog fældet, rødderne står tilbage.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links