Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191429
Sted- og lokalitetsnummer
140609-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i granskov; et enkelt stort grantræ, iøvrigt nytilplantet med graner. 0,95 x 12 m. Uregelmæssigheder hist og her på siderne. (spor af gamle gravninger?).

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØst for [Sb.] No 12 [[(11?)]] er en lille Knold bygt af Muld. Den er brudt og efter al Rimelighed til Bunden. Her er tilført en Deel Marksteen. [[(Se nr. 11)]] [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer.
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i granskov, et enkelt stort grantræ, iøvrigt nytilplantet med graner. 0,95 x 12 m. Ureglemæssigheder hist og her paa siderne. (Spor af gamle gravninger?). (Jfr. 240/49).Det er vanskeligt at afgøre, hvorledes numrene [sb.nr.] 11-17 skal fordeles paa de paa kortblad H19 afsatte punkter, og selv hvor samhørighed synes sikker, svarer beskrivelserne daarligt eller slet ikke til de paa stedet iagttagne forhold. Numrene er derfor rettet paa den maade der efter den nye berejsning synes sandsynligst [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav høj beliggende i løvskovsbræmme mellem ager i S og nyplantet Nobiliskultur i N. Noget ujævn overflade, især på sydlige halvdel. § 53: Sammendozet vold af træstød m.m. ca. 8-10 meter N for højen, jfr. 1914:28 På det ca. 15 meter brede stykke mellem denne høj og 1914:28 ligger 3-4 større, kløvede sten - muligvis af sløjfet dysse. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. Højen er idag græsklædt. Lille høj som kun er synlig, fordi den er friholdt for beplantning/bevoksning. Beliggende i skovkant.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links