Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
300417
Sted- og lokalitetsnummer
190804-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/11 1915. Gdr. Niels Morten Pedersen Diplom Høj, 3,10 x 25 m. Mod sydvest har mindre grusgravningshul borttaget lidt af højen. I toppen mod nordvest en ca. 3 m stor og 0,5 m dyb hulning. Nogle me- ter af nordsiden bortgravet. Alt dog tilgroet. Græs- og lynggroet, omgivet af graner.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 64' i Tv. 8' høi. Afgravet mod Nord samt gravet i Toppen.
1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj c 3 M. høj, Diam 22 M. Vestligt i Toppen ses en 2.50 M. stor, græsgroet Sænkning, østligt en mindre, ellers er Toppen urørt. Af Nordsiden er taget ret betydeligt, af Sydsiden ogsaa en Del. I Nordøst er der ubetydelige Beskadigelser ved Foden. Der er plantet omkring Højen, der selv er fri og lynggroet i Ager. Fredlyst 1915.Svarer til Madsens nr. 56.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,1 x 25 m. Mod SV har mindre grusgravningshul borttaget lidt af højen. I toppen mod NV en ca. 3 m stor hulning. Nogle meter af N-siden bortgravet. Alt dog tilgroet. Græs-lynggroet omgivet af graner. FM 10/11 1915
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Delvis fjernelse, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, film 02, opt. 19, fra NV.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links