8277
.
8276
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150221
Sted- og lokalitetsnummer
110612-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,8 x 22 m. I top mod NØ smalt svælg bredende sig ud til 6 m bredt. Oprindelig sikkert til bund, nu 1 m over. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed at se paa Kortet faaer man ud, at denne Høj er paa en Firkant, hørende til Sejersbøl Mark, men Mads Dahm i Vesterby siger, at Højen er hans. Ved nærmere at udspørge en gammel Mand desangaaende kom det frem, at under Krigen 1807-14 brugte en Kystbefalingsmand Pretzmann, da boende paa Sejersbøl, denne Høj som Bavnehøj, og da Matriculeringen af Vestervig Sogns Jorder fandt Sted ved samme Tid, er det rimeligt at antage, at Højen er bleven lagt til Sejersbøl, for at den med Rette kunde anvendes i nævnte Øjemed. Skjelgrøften gaaer nu vesten om, og den nuværende Ejer af Sejersbøl gjør vist ingen Fordring paa Højen. - Den er beliggende lidt SSO. for gamle Sejersbøl, holder endnu 93 Skridt i Omfang, skjøndt den er pløjet for nær. Den er udkastet med en bred Skure mod NNV. og forresten meget ramponeret. Paa de to mod N. gaaende Haler er der endnu Lyng. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLødelhøi, meget ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGl.Sejersbøl. (N:" Lødelhøj"), 3,5 m. h. I Top og smalt ud mod Nø et bredt Svælg, 6 m. br., opr. sikkert til Bund, nu 1 m. over. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,8 x 22 m. I Top mod NØ smalt Svælg bredende sig ud til 6 m bredt. Oprindelig sikkert til Bund, nu 1 m over. Græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som før beskr. Hertil: Ved nordre højfod mindre, 30 cm. høj skrænt delvis uden vegetation. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Stor, græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links