Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150219
Sted- og lokalitetsnummer
110612-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2/8 1883. A.C. Pilgaard Afmærkn.: MS. 1887 Høj 3,3 x 20 m. I østre top en sænkning 3 m bred, 0,3 m dyb, en mindre sænkning i SV. Nordsiden noget afgravet. Skred ved top, aftrådt om fod.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er 69 Skridt fra Ø. Skjel og saa nær Vejen, at den er beskadiget i N. Side af Hegnet. Den er lidt sunken ovenpaa og i SV-Hjørnet og lidt nedskreden om Siderne - 70 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeldhøi, gjennemskaaren i den ene Side af Veien. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(N: "Meldhøj"), 3,3 x 20 m. Østlig i Top en Sænkning, 3 m. br., 1/3 m. d., en mindre i Sv. N. Siden noget afgravet, østre ligesaa. Det ydre i det hele uregelmæssigt, med Skred ved Top og aftraadt om Fod (paatalt, næppe med Udsigt til Forbedring). Mærkesten n. for Top, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,3 x 20 m. I østre Top en Sænkning 3 m bred, 0,3 m dyb, en mindre Sænkning i SV. Nordsiden noget afgravet. Skred ved Top, aftraadt om Fod.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 3,5 x 18,0 x 18,0 m. Top let indsænket mod Ø. I kant af sænkning større sten. Imod SV øverst på højside mindre indsænkning. Højside uregelmæssig, let indsænket mod NØ. Ret stejl, noget afgravet højside mod N og Ø. Ved SV-lige højfod relativ ny kreaturskade med et mindre parti af højside blottet (ca. 40 cm. høj brink, 1,5 m. lang). Gl. kreaturaftrædning af fod, nu græsgroet. *********************************************** Genbesigtigelse 2.5.1983: Skaden under tilgroning. Afgrøde på marken. Påtale unødvendig. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links