Oversigt, set fra NNV
.
Oversigt, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Furesø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292826
Sted- og lokalitetsnummer
010601-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 35 m; større lavning i top; østfoden afgravet.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa begge Sider af Veien gjennem Skoven ligge paa jævn, temmelig høitliggende Flade 8 vel bevarede Jordhøie, bevoxede med Træer. De have alle mere eller mindre det Særkjende, at Høiden er ringe i forhold til Udstrækningen ved Foden, hvorfor Overdelen er temmelig flad. Den anseeligste Høi i denne Gruppe: omtr. 100 Fod i Tværmaal og 16-18 Fod høi. I Toppen er paa et Omfang af omtrent 9 Quadratalen gravet et 1-2 Alen dybt Hul, den herfra opkastede Jord giver Høien en større Høide, end den virkelig har. Siden er paa et enkelt Sted beskadiget ved Gravning, og ved Foden er der paa 2 Steder gjort Afskjæringer paa omtr. 30 og 40 Fods Længde, herved er en Række Randsten bleven blottet, som ellers er dækket af Høiens Fod.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 35 m, større Lavning i Top, Østfoden afgravet.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links