Faktaboks

Kommune
Hørsholm Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
283042
Sted- og lokalitetsnummer
010410-64
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Limhøj", 18 x 10 x 2 m. Stort hul i top. Græs og lyng i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den saakaldte "Strandmark", Matrno. 5a, ligge i en Trekant 3 med Træer bevoxede Gravhøie [sb.62-64], hvoraf Hr. E.Rondahl har optaget et Prospect. Den østligste ligger 156' fra No. 7 og 8 [sb.62-63] og paa en Bakke, der skraaner ned imod Havskrænten. Den er 214' i Omkreds og 6 1/2' høi, da Toppen er flad. I den østlige Side er der en Nedgravning. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Rundhøj, 21-22 m i Diam., ca. 2 m h., affladet Top. Bevokset med Græs. Paa Toppen en stor Flagstang. J.1473/58.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2,0 x 21,0 x 21,0 m. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Flagstangen på toppen fjernet. I stedet opstillet en udsigtsbænk samt 3 stensætninger af form som pryddysser i mini-format (snublehøjde), hver bestående af 3 bæresten og 1 dæksten. Trappe i Ölands-brud fra SV-fod til top. Bevokset med 2 gamle løvtræer nederst på N-side samt buskagtige nåletræer og en stor, gammel gran på Ø- og S-side. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i privat parcelhushave. Skønt beplantningen på højen er ulovlig, bør den ikke afføde påtale, da havearealet er meget småt og næsten helt optaget af højen, og da der er anvendt lave vækster, der - i velplejet udgave - holder sig til sider, der kun er synlige fra hus og have. Ligeledes ses pryddysserne først, når man står på toppen. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men synlig fra asfaltvej i N nedenfor stejl skråning. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links