Oversigt - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hørsholm Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
283041
Sted- og lokalitetsnummer
010410-62
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig rundhøj, ca. 2,5 x 18 - 19 m; affladet top. Bevokset med træer og græs. (Beskr. 1942).

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den saakaldte "Strandmark", Matrno 5a, ligge i en Trekant 3 med Træer bevoxede Gravhøie [sb.62-64], hvoraf Hr. E.Rondahl har optaget et Prospect. Den nordligste [sb.62] er 182' i Omkreds, 8' høi og smukt hvælvet, men paa hver Side af Toppen er der i Øst og Vest en Nedgravning. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Rundhøj, 18-19 m i Diam. ca. 2,5 m h. affladet Top. Bevokset med Træer og Græs.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2,5 x 18,0 x 18,0 m. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 6 gamle løvtræer ved fod, heraf flere delvist udgåede. Hertil enkelte unge træer (plantede???) på begge sider samt bøgepur på Ø- og N-side. Iøvrigt græsbeklædt. Beliggende i privat parcelhushave ud mod offentlig vej. Trådhegn ud mod offentlig vej i V. Ved V-fod ud mod vejen en rusten rulle trådhegn (affald). Nyplantede træer SV for højfod. Bør saneres ved restaurering af de gamle træer, fjernelse af de unge og af bøgepuret. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i V tæt ved højfod. Parkering umulig her p.g.a. trafikken. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links