Oversigt - fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
293044
Sted- og lokalitetsnummer
020310-46
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 31/9-39 ved nævns kendelse afsat 5 m. Afmærkn.: M.P. Højen, "Lokeshøj", 31 x 5 m; bred sneglegang til den plane- rede top, på hvis nordside stensætning og bænkestader. Til- dels træbevokset.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi "Lokeshøi". 31 Meter i Tv. 5,16 høi. Tildels bevoxet. En bred Gang fører til Toppen som er noget planeret. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen "Lokeshøj", 31 x 5 m., bred Sneglegang til den planerede Top, paa hvis Nordside Stensætning og Bænkestader. Tildels træbevokset.[[Højen m. omg. areal overg. Statsmin. som fr. areal m. off. adgang. 253/54]]. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lokeshøj", 5,0 x 31,0 m. I park.
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men forekommer rimeligt sandsynlige. Højen ligger imidlertid på bakketop, fra hvis hældning foden ikke kontrasterer mærkbart, hvorfor højden kan være overvurderet. Sneglegange samt trætrapper rundt på højsiderne. På topfladen en stenkantet afgravning, hvori 2 udsigtsbænke. Pladsen - grusbelagt - afgrænses mod øst af lav mur af kam- pesten i beton, noget beskadiget i N-hjørnet. Bevokset med gamle og halvgamle bøge på siderne, hvortil spredt løvkrat. Iøvrigt græsdækket. Beliggende på bakketop over gammel kystskrænt, nu løvskovs- dækket, i SØ-hjørne af offentligt anlæg med velplejet græs- plæne. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. sin størrelse og udsigten over Øresund. Rekreativt beliggende. Synlig fra offentlig vej for trafik fra nord. Offfentlig parkeringsplads på modsatte side af Strandvejen. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links