Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251048
Sted- og lokalitetsnummer
160606-174
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 22 m. I toppen en sænkning; afgravet mod V og Ø, og mod V tillige aftrådt af kreaturer. Skelplantning tværs over højen i N-S, plantet af Hede- selskabet; skal fjernes. (Ejeren mod vest lovede at flytte hegnet 3 m læn- gere ud). NMI: ... sænkning, afgravet mod V tillige aftrådt ........ Matr.nr. 1b, Loudalgårde: Høj i skel til matr.nr. 1i, Rudstrupgårde.

Undersøgelseshistorie

1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1937: I Skel lille Højrest, hvis Sider er overpløjede. NØ. derfor overpl. Høj.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 22 m. I top en sænkning, afgravet mod V tillige aftrådt af kreaturer. Skelplantning tværs over højen i N-S plantet af Hedeselskabet. Skal fjernes. (Ejeren mod V lovede at flytte hegnet 3 m længere ud).Matrnr. 1b Lougårde og 1i Rudstrupgårde. Høj 1,5 x 22 m. I Top Sænkning. Afgravet mod Øst og Vest. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i skel, hvis seljerønhegn går midt op over højtoppen. Meget betydelig gammel afpløjning af søsiden, der står som en helt plan og meget stejl skrænt, dog nu tilgroet. Også i NV ses gammel afpløjning, her dog kun af selve højfoden. Hele marken SØ for skellet er nytilplantet med gran (1-2 år gl.) og indhegnet med dyrehegn. Dette står helt op i højfoden, beplantningen går indtil 3 m fra denne. Højen, der nu kan ses fra stor afstand i Ø, vil blive helt gemt bag en kommende juletræs- eller pyntegrøntkultur. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. Beliggende mellem ager og juletræskultur. Gammel sænkning i toppen - er registreret i fredningsteksten. Bevokset med græs og løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links