Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20138
Sted- og lokalitetsnummer
140314-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-højen 1992: **************************** Høj, 2,5 x 12 m. Flad top. I ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1987
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Kulturhistorisk Museum Randers
1987
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Anmeldelse fra privat - Kulturhistorisk Museum Randers
1987
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKHM 469/86, SNS 53-5508 og RAS D. 134/87. Sb. 14.03.14-4. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 27/11 1987. Gravhøj. Ørum. Sb. 14.03.14-4. Fundår: 1987. Anmeldt d. 16/11 1987 til KHM af Eiler Worsøe, Naturfredningsforeningen. Fundsted besigtiget d. 16/11 1987 af Reno Fiedel, KHM. Klaus Christensen, Lundbjerggård, lodsejer. Om ulovlig fjernelse af gravhøj - se vedlagte. RAS forventes at foretage det fornødne med hensyn til arkæologisk indsats før og under højens evt. reetablering. Vedlagt sagen: Avisudklip af d. 19/11 1987 fra Berl. Tid. om "Gravhøj smidt i grusgrav". Korrespondance af d. 24/11 1987 ml. Proprietær Klaus Christensen, Lundbjerggård og SNS. Ang. Bortgravning af gravhøjen 2013.8.
1988
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGravhøjen var skubbet ned i den nærliggende grusgrav. Højen blev genopført med 50 cm stabilgrus som højbund og højfylden der blev hentet retur fra grusgraven. Højen blev udformet til 12x12x2,5 m og overfladen blev tilsået med græs. Se beretning.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. At tinglyse. Fremtræder velformet efter nylig restaurering. Fritliggende i ager. 28 m til grænse for aktiv grusgrav i Ø. Enkelte marksten på foden. Mål: 3x12x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Nogenlunde seværdig p.gr.a. restaurering. Ikke offentligt tilgængelig. Knapt nok synlig fra offentlig vej i SØ. Bevoksning: 1989: Mos.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links