Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201318
Sted- og lokalitetsnummer
130703-47
Anlæg
Jernbaneanlæg, Nyere tid (dateret 1862 e.Kr. - 1936 e.Kr.)

Del af jernbanedæmning fra en nu nedlagt del af den første jyske jernbanestrækning Aarhus-Randers fra 1862. Nedlagt i 1936.

Original fredningstekst

Jernbanedæmning. Dæmningen har en længde på ca. 320 meter, er op til ca. 18 meter bred og har en højde på ca. 3,5 meter. Dæmningen er en nedlagt del af jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936).

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenDel af dæmning fra den nedlagte del af jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936). Dæmningen har en længde på ca. 320 meter, bredde ca. 18 meter og højde ca. 3,5 meter.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumJernbanestrækning. Tæt tilgroet i krat og træer.

Jernbanedæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links