Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813138
Sted- og lokalitetsnummer
140603-97
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Møglhøj". Stor græsklædt jordhøj i ager. Højde 4 m. Grundflade 21 x 30 m (længderetning Ø-V). Højen er ganske deformeret af på- kørt jord (afrømningsjord fra mergelgrav). Yderligere er i højens østlige del indbygget en vandværksbeholder. Fra sydfoden snor en bred kørevej sig omkring højens vestlige halvdel op til højtoppen (opkørselsvej for jorden). Den oprindelige høj helt jorddækket, dens omfang kan ikke fastslås. Bør udgraves. Tinglysning af C-højen 1992: **************************** Høj, 4 m høj, 16 x 30 m stor. Største længde i Ø-V. Meget ujævn overflade. I ager.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort. Masser af sten i det påkørte materiale. Vandværket til stede som ruin. Græsklædt med store, åbne sår som følge af kreaturtramp. Et enkelt løvtræ i ruinen. Fritliggende i ager. C-høj. At tinglyse. 16.10.91. Ejer Kurt Nielsen, Sparrehusvej 8, Dyrby, 8983 Gjerlev J, oplyste at det er den forrige ejer, der byggede vandværket. Det er mere end 27 år siden. Margareta Bekmose påtalte at højen er meget beskadiget af kreaturer, og aftalte med ejer at han skulle indhegne højen og retablere hullerne. Ved nærmere eftersyn viste sig, at det nok vil være svært for ham at retablere den stejle højfod. ** Seværdighedsforklaring ** Med den påkørte jord virker objektet som en statelig høj, ryddet for skæmmende bevoksning, synlig viden om. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i S. Bevoksning: 1989: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kreaturskaderne er dog udbedret/groet til. Bevokset med græs samt træer i vandværksbeholderruinen mod øst. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links