1
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813117
Sted- og lokalitetsnummer
140603-82
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lyngklædt høj på grænsen mellem hede og ager. 2,40 x 15 m. Det meste af Ø.-halvdelen samt N.- og NV.-foden bortgravet. I NV.-side indgrav- ning. I toppen krater, diameter 2,40 m, dybde ca. 0,75 m. Også SSV.- siden synes at være beskadiget ved gravninger i gammel tid.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorCa. 2/3 af rundhøj i NV-lige hjørne af nåletræsplantage udtil ager. Fra NV-lige højfod udgår et tjørnetræ-læhegn. Højfladen dækket af opvokset løvkrat/-træer S, SØ og V for højen nåletræsbeplantning helt til højfod på tidl. beskrevne hedeareal. Træerne er større en 10 m. og så gamle at der ikke er grundlag for påtale (jvf. 1813:116). Ejer er orienteret om evt. genplantning (§53), og opfordret til hugst af eksisterende træer mellem 1813:116 og 117) samt selvsåede træer på højfladen. Højgruppen 1813:116-118 blev besigtiget d.d. sammen med ejer, og der aftaltes at nedenstående effektueres inden januar 1993. 1) Selvsået trævækst på højene fældes og fjernes. 2) Nåletræer mellem 1813:116 og 117 fældes til fordel for enkeltstående, eksisterende løvtræer. 3) Gl. granbevoksning Vest for 1813:116 fældes til 5 m. fra højfod, og fremtidig færdsel med traktor sker udenfor højen. 4) Ulovlig granbeplantning på, og indtil 5 m. fra 1813:118 fjernes. Enkelte løvtræer i østlige skellinie kan bevares, -gamle grantræer i læhegn fældes. Ad. 1) Enkeltstående løvtræer (bøg og eg) på 1813:116 kan efter ejers ønske og vurdering bevares. Højfladen græsdækket og ellers som beskrevet. I topkrater enkelte hovedstore rydningssten af gl. karakter. Elledning ca. 30 m. S. for højen iht. dispensation. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højrest. Stadig gamle nåletræer mod syd og vest. Desuden bevokset med en del løvtræer. Højsiden mod SV står uden græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links