Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813116
Sted- og lokalitetsnummer
140603-83
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Flad og bred, lyngklædt høj på lille hedestykke. 1,35 x 22 m. Enkelte buske. Hist og her uregelmæssigheder i formen, som kan skyldes gamle gravninger; således strækker en flad rende sig fra N. ind mod højmid- ten. Iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFlad og ganske udflydende højrest i nordsiden af gl. nåletræplantage med spredte nyplantninger. Ligger ca. 15 m. SV for 1813:17. Højfladen helt dækket af selvsåede løv- og nåletræer samt enkelte enebærbuske, men stadig med dækkende græsbevoksning. Højspændingsledning ca. 15 m. S for højen. Ujævn højflade grundet tidl. beskrevne afgravninger, men nu ingen synlig rende fra N til højcentrum. § 53: Den ca. 20 år gamle nåletræsbeplantning går helt til højfod. En nyplantning med rødgran ca 5-10 år gammel syd for højen respekterer dog 5 m. zonen fra højfod. Cirkulæret omkring/på højfod et ca. 3 m. bredt, helt græsbevokset rydningsspor som fungerer som adgangsvej gennem plantagen. Vedr. ændret afsætning: 1813:116 og 117 er korrekt placeret på GI-4cm-kort, men på såvel fredningskort og sb-kort er 1813:116 (sb.nr. 83) placeret ca. 100 m. for langt imod Vest. 1813:118 (sb 84) er ligeledes fejlplaceret ca. 50 m. for langt imod Vest på fredningskort og sb-kort. Højen ligger ca. 35 m. ret Syd og 1813:117. Ejer er opfordres til at fælde trævækst på højen og indtil 5 m. fra højfod og derved få mulighed for at færdes udenfor denne med traktor og lign. under skovarbejde (jvf. 1813:117 og 118). Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rydningssporet ser ikke ud til at være i brug mere. Højen er meget flad og bevokset med en del løvtræer. Intet græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links