Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312410
Sted- og lokalitetsnummer
030303-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 20 x 20 m med ældre forstyrrelser. I have.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Gaardens Have en ved betydelig Afgravning i Toppen og paa Siderne og ved Anlæg af Kælder aldeles forstyrret Høj, i sin nuværende Skikkelse c. 10' høj og mindst 60' bred. Den har efter Meddelelse været betydelig højere og bredere. Afgravningen har begyndt for lang Tid siden, inden da have Højen regelmæssig toppet Form. Den bestaar efter Meddelelse væsentlig af sort Jord uden mange Stene. Intet vides at være fundet deri. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1896
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 20 m, i Østsiden Indgravning med Stensætning, Sneglegang til Top. I hele Højens Indre er indrettet Kælder, hvortil en cementstøbt indgang.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. C-fredning. Højen er tilsyneladende som beskrevet, ret tæt bevoksetmed dels gamle løvtræer, krat og kulturplanter. Da ejer ikke var hjemme og regnen silede ned, var jeg ikke oppe på højen, men kikkede på den fra vejen udenfor haven. Mål ca. 3 x 20 m. Markvej fører umiddelbart N om højen, der ligger i havens N hjørne, ca.50 m til offentlig vej. Den ligger på kanten af mindre bakke, ret højt i terræn og tager sig i grunden smukt ud i landskabet, set på afstand fra SV-V-N-NØ, hvor de gamle løvtræer markerer højrundingen. ** Seværdighedsforklaring ** Højrest i have, bl.a. med gamle løvtræer, ret højt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 3 x 20 x 20 m med ældre forstyrrelser. I have.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderTorben Dehn: Det vurderes, at der trods kartoffelkælderen stadig findes bevaringsværdige dele af højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links