Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31248
Sted- og lokalitetsnummer
030303-2
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af langdysse. Høj, 1,6 x 10 m. 2 m høj. I toppen 4 bæresten af kammer.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen vestlige Del af en ødelagt Langdysse, Retning V-Ø. Det bevarede Stykkes Længde 70', Bredde 25'-30'. Jordhøjningen ikke betydelig (2'-3'). De fleste af Randstenen bortførte, de tilbageblevne væltede og forslæbte: mod N 3, mod V 4,mod S 5.Over den østlige Del af Langdyssens Rester en lille rund Høj, beskadiget ved Gravning, 5' høj (over Langdyssens Jordhøjning), 40' bred. I dens Top Rester af et tømt Gravkammer med Retning N-S, nemlig den østlige Væg, dannet af en bredere og en smallere Sten, mellem de større Sten ere mindre, til Dels flakte indføjede. Kamret er 4 1/2' langt, 3' bredt, 3'9" dybt. Den sydlige Endesten c. 1' lavere end de andre. Om fund vidstes intet. Paa Mindesmærket henligge en Del større Stene i Uorden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse: Høj, 16 x 10 m, 2 m høj. I Toppen 4 Bæresten af Kammer.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse (beskrevet på afstand). Dyssen ligger i dyreindhegning, beskrevet fra markvej mod Ø- afstand ca.125 m, med kikkert. Den så ud som beskrevet på kartotekskort 1,6 x 10 m x (bredde uvist) 10 m ? I toppen var der løvkrat og græs ved fod. Den på en større, let bølget skråning ned mod Kalveå S og bæk mod V.- omtrent 300 m fra mindre vej. Markvejen mod Ø er helt optrampet af kreaturer. Ejer: Carl Kaspersen Langerødgård 4300 Holbæk ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på større skråning ned mod Kalveå.. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links