8835 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312411
Sted- og lokalitetsnummer
030314-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/12 af baroniet Løvenborgs administrationskommis- sion; fredningen tiltrådt af fæsteren Jens Sørensen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Petersen, Nysonnerup. Høj, 3 x 20 m. Afskåret ved foden på alle sider. Mindre hul i den affladede top.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Rundhøj paa Toppen af en Bakkeknude, c. 17' høj, c. 60' i Tværmaal. Afskaaren ved Foden paa alle Sider, navnlig mod Øst og Vest. Mindre Huller ved Toppen, der er affladet. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 20 m, afskaaret ved Foden paa alle Sider, mindre Huller i den affladede Top.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højen måler ca. 4 x 28 x 22 m i N-S'lig retning (større end tidligere beskrevet, kan skyldes afpløjet bakketop?). Der er en ældre mergelgrav mod Ø, der har skåret sig ind i højen. Mergelgraven er beplantet med buske og graner, alder 10-15 ? Der ligger enkelte mindre sten ved højfod mod NV og større stendynger ved mergelgravens N-side, ca.2 m fra højen. Der vokser ældre fyrretræer og et større løvtræ på højen, samt buskads især mod S og Ø. I toppen er en ca.20 cm dyb tilgroet lavning ca.2 x 2 m med "kløft" mod N, ellers er højside nogenlunde regelmæssigt hvælvet, tilgroet med græs under træer og uden vegetation under buskene.. Ejer: Mouritz Madsen Søstrup Elle 3 4300 Holbæk Højen ligger højt i terræn på mindre bakketop med hæld ned mod Kalvå- omtrent 125 m fra landevej. Aftalte med ejer om at fjerne sten, så der kunne se ryddeligt ud ved højen. Ikke bedt om at fjerne graner (i tilplantet grustagningshul/mergelgrav) da de skjuler det skår, der er ind i bakken. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj på bakketop, ret højt i terræn, nær Kalveå-ådal. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links