Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221723
Sted- og lokalitetsnummer
140210-26
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/2 1915, statshusmand V.M. Jønson. Diplom. Lyngklædt høj, 1,9 x 27 m. Overfladen ujævn; lidt S for midten et 2 m bredt 0,50 m dybt hul. Mod NV ses henimod foden 4 tætstående sten, mod SØ og S 8 sten, mod SV 1. NV for toppen ses 2 større sten. Matr.nr. 8t: Høj i skel til matr.nr. 4f af Nødager by.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er lyngklædt og noget fladagtig, men den har vist nok ikke været brudt. Henmod dens Top noget nordlig findes en stor Steen temmelig fremstaaende. Den er noget rygget 3 Alen lang og 2 Alen bred. Desuden findes der en mindre Steen noget mere flad og liggende lidt længere mod Nordsiden. Større og mindre Steen ere fra Marken indvæltede deels paa deels til Højens Fod. Af den Grund kan Krandsstenene ikke paavises eller nøjagtig opgives. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1911
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet - hullerne jævnet. Spredt på højen kampesten. På N-siden af højen stor, gammel markstensdynge. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes fundet som beskrevet. Bevokset med hyld, hyben, brændenælder og løvtræer i en tæt bevoksning. De tidligere beskrevne sten og markstensdynge ses ikke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links