Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221721
Sted- og lokalitetsnummer
140210-175
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/9 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. "Mejdkirke", runddysse, 10 m i tværmål med et anseligt, af en stor overlig- ger, dækket kammer, der står temmelig frit i den flade jordhøjning, i hvis rand kun enkelte af randstenene rager frem. Kammeret er bygget af 5 side- sten, 2 x 1,90 m, 1,50 m højt, med en indgang mod ØSØ, dannet af et par sidesten. Det fredede areal er 10,50 m i kvadrat. NMI: "Mejdkirke", meget smuk runddysse.

Undersøgelseshistorie

1859
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Dysse ligger smukt ved Vejen mellem Nødager og Feldballe og er vidtkjendt for sin Størrelse og Skjønhed. Dens Navn skal efter en meddelt Forklaring, hvis Værd er tvivlsom, grunde sig paa, at Præsten hver Helligdag kommer her forbi denne taarnagtige Bygning lige i Middagstiden (paa Jydsk "Meje"). Gangen vender mod Øst og Gangstenene ere 3'10" lange. Dørviden til Kammeret er 2' Gangens Vide er 1'9". Gangstenene hælde ind mod hinanden. Afstanden mellem Kammerets Døraabning og Gangstenene er 2'5". Fra Dør til Bagvæg er der 6'6" og Kammerets Vide er 6'8". Den indvendige Højde er 5'9". Kammerets Vide foroven er fra N-S 4' og fra Ø-V. 3'6". Overliggeren er mindst 4' tyk og lidt puklet. Af Krandsstene sees 5, men de ere smaa i Forhold til Kammeret. [[FM]] [[Jfr. jour 494/44.]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn - let adgang. *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Smukt og velholdt dyssekammer (polygonalt) med gang i Ø af 2 sten. På dækstenens overside 5-6 skåltegn. Kammeret er indvendig næsten mandshøjt. JGB.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod øst. Meget flot dysse. Græsklædt - velplejet. Synlig og tilgængelig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links