Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221750
Sted- og lokalitetsnummer
140210-103
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Runddysse, ca. 10,50 m i tværmål, omsat af 23 randsten. Kammeret forstyrret. NMI: Runddysse med sprængt overligger som deklarationen.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer er en smuk Runddysse, som er 31'6" i Gjennemsnit. Den har ualmindelig smukke Krandsstene. Kammerets Form er uvist, men maa antages at have været kisteformet. Bærestenenes Højde er 3'8". Fyldens Højde indenfor Randsstenene er 2'7" og tæt udenfor er den 1'6". Omtrent en Fod under Grønsværet er der et Lag Brosteen, hvormed hele Pladsen er ganske afdækket, og under dettes mellemstore Haandstene sees Spor af en mægtig og længe øget Brand hele Pladsen over inden for Krandsstenene. Kammeret er forstyrret men vist ikke undersøgt. [[F.M.]] [[Jfr. jour 494/44.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Rundt om højen er parkeret landbrugsmaskiner samt oplagt gamle materialer. Umiddelbart uden for randsten mod S gamle marksten. Højen er ikke krænket, men det ser herrens ud. *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Stadig gamle materialer (træbetonplader, grusbunke, vogne, landbrugsredskaber m.m.) omkring højen. Endvidere en række nyplantede sejlerøn langs vejen, ca. 10 m. S for højen. Desuden intensiv fåregræsning på (og omkring) fortidsmindet, dette gør ganske vist højen overskuelig og synlig, men dyrenes gnubben sig mod de mange synlige sten, bidrager nok også til anlæggets gradvise nedbrydning, idet fårene sparker jord op i kreds rundt om den sten, de gnubber sig op ad. JGB. *************************************** Genbesigtigelse 30.10.1987: Samme situation, dog synes sejlerønplanterne nu at være gået ud (p.g.a. marksprøjtning?). JGB. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet, der er dog ikke længere deponeret landbrugsmaskiner mm. omkring højen. Af kammeret ses 5 sten i midten af højen heraf én med kløvemærker. FM-sten på toppen. Højen er græsklædt og synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsmark hvor der går får.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links