Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221745
Sted- og lokalitetsnummer
140210-137
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/9 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Langdysse, 25 m i NØ-SV, 7,50 m bred, med 2 gravkamre af femsidet form, bygget af 4 sidesten og med en tærskelsten mod SØ, foran hvilken en kort gang, der ikke er udgravet for det ene kammers vedkommende, hvis dæksten mangler. Viddemålet er 2,50 x 2 m, højden 1,50 m. Af de anselige randsten ses mod SV 3, mod NØ 1, mod SØ 14 og mod NV 14. NMI: Meget smuk langdysse som dekl.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLængden [på langdyssen] er 87' og Breden er 25'. Bærestenene have alle omtrent samme Højde nemlig fra 5-6', men naar her [på tegning] er afsat enten afvigende eller ingen Maal, da ere Stenene enten væltede eller omlagde med Fyld, der er udgravet fra de store Gravninger. Det nordlige Kammer er uden Overligger og har en Højde af 5'10". Tærskelstenene har en Højde over det nuværende Gulv af 1'7". Det sydlige Kammer har en indvendig Højde af c 6'. Dets Tærskelsteen staar 10" over Gulvet. Dækstenen er her paa sin Plads. Den har en Længde fra Øst til Vest af 7'2" og en Brede af 9' samt en Tykkelse af 3'6". Den nordre Gangsteen sees og har en Højde af 4' og en Længde af 4'6". Jordfylden ligger i en stor Forvirring, men har oprindelig strakt sig i en smuk Runding fra Krandstenene til Bærestenenes øverste Rand. Ved en lille Udgift vilde dette storartede Mindesmærke kunne istandsættes saaledes, at det med rette vilde nyde Beundring. Gangstenene ved det nordlige Kammer ere for en Deel dækkede af udkastet Fyld. Dyssens Retning er fra N.N.O. til S.S.V. Fylden er rødagtig Sand ligesom Undergrunden. [[F.M.]] [[Jfr. jour. nr. 494/44]] [[restaureret 1957.]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmukt bevaret. Der bør sikres fri jord rundt om dyssen. Mindst 1 m. ager og græs helt til randsten. Som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles smuk - off. adgang bør sikres. Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget, meget flot langdysse. FM-sten mod øst (midt på østsiden). 32 randsten. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links