Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221746
Sted- og lokalitetsnummer
140210-135
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Smuk høj, delvis ødelagt af den tyske værnemagt. 3 x 24 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er lyngklædt har en smuk Form og er ubrudt. Den er pløjet lidt for nær mod Øst, hvor en Fodsteen sees. Den tyder paa at Fodstenene ere smaa. Højen ligger frit er meget anseelig og synlig i en vid Omkreds. [[FM 1888]] [[restaureret j.nr. 100/57.]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorM.S. fjernet. Nyplantning i et 18 m. bredt bælte V for højen og et ditto 2 m. S for. *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: S og V for højen, helt frem til dennes fod, ses unge tilplantninger (hovedsagelig rødgran, isprængt lidt fyr og birk), der tilsyneladende løbende vedligeholdes gennem udskiftning af udgåede træer. Tilplantningen skønnes indledt kort før (året før?) HRK's besigtigelse i 1980, men adskillige træer er 1-3 år gamle. Højen ligger ikke i skov, men grænser i Ø op til en sådan. Mod N, S og V bør således 100 m.-zonen overholdes, så meget des mere som højen ligger ret højt og er synlig fra et større areal. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumTyskernes ødelæggelse af højen ses ikke i dag - højen virker intakt. Bevokset med enkelte træer. Beliggende i skov grænsende op til ager mod nord.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links